Uputstvo za upotrebu aplikacije "EvKupDob"

Po pokretanju aplikacije dobijate glavni prozor koji izgleda ovako:
glavniekran

Na levoj trećini ekrana je spisak komitenata (kupaca i dobavljača).
kupdob

Ako ste aplikaciju pokrenuli prvi put, onda je spisak prazan.Pri vrhu spiska su sličice kojima dodajete, menjate ili brišete komitente:kupdobopcije
Komitenta dodajete klikom na prvu sličicu:kupdobopcijedodaj
Otvoriće se prozor koji izgleda ovako:
kupdobdialog

Polja za unos podataka imaju opise koje ne treba dodatno objašnjavati. Tasterom Tab prelazite sa jednog polja na drugo. Kada ste uneli sve podatke pritisnite taster Enter ili kliknite na Ok. U svakom trenutku možete odustati pritiskom na taster Esc ili klikom na Cancel.

Izmenu podataka za komitenta vršite klikom na drugu sličicu:kupdobopcijeizmeni
Otvoriće se prozor isti kao kod dodavanja, samo što će ovoga puta polja za unos podataka biti popunjena trenutnim podacima tog komitenta. Tasterom Tab i strelicama na tastaturi krećite se kroz polja i menjajte podatke. Pritiskom na Enter izmene će biti zapamćene, taster Esc poništava izmene.

Brisanje komitenta i svih podataka vezanih za njega dobijate klikom na treću sličicu:kupdobopcijebrisi
Pre samog brisanja otvoriće se dijalog za potvrdu. Budite oprezni, jednom obrisan podatak ne može se vratiti.

Desno od sličica za ažuriranje komitenata je filter koji određuje da li će biti prikazani svi komitenti, samo kupci ili samo dobavljači:kupdobfilter

U ovom delu ekrana
kupdobprikaz
možete videti podatke o komitentu koji je izabran sa spiska. Kretanje kroz spisak komitenata vršite klikom miša, strelicama na tastaturi ili klizačem desno od spiska.

U donjem desnom delu ekrana je spisak računa ili uplata od trenutno izabranog komitenta:
promene
Promene dodajete, menjate ili brišete klikom na sličice pri vrhu spiska:promeneopcije
Dodavanje računa ili uplata vršite klikom na sličicu:kupdobopcijedodaj
Otvoriće se novi prozor koji izgleda ovako:
promenedijalog
Datum dokumenta unosite klikom na dan, mesec ili godinu, i ukucavanjem broja. Prelazak sa dana na mesec ili godinu možete vršiti i strelicom levo/desno na tastaturi. Datum možete izabrati i klikom na strelicu dole:promenedijalogdatum, pri čemu će se otvoriti standardni dijalog za izbor datuma.
Ukoliko je na računu odobren rok plaćanja, klikom na kućicu levo od teksta "Rok plaćanja":promenedijalogrokplacanja možete uneti isti. U polje "Broj dokumenta" unosite broj Vašeg računa (ukoliko je u pitanju kupac), ili broj računa dobavljača. U polju "Račun" unosite iznos, decimale se razdvajaju tačkom. Ukoliko je račun plaćen, kliknite na kućicu levo od teksta "Uplaćeno", unesite datum uplate i u polje "Uplata" iznos. Klikom na Ok ili pritiskom tastera Enter izmene će biti zapamćene.

Izmenu podataka vezanih za račun, ili unos uplate tog računa vršite klikom na sličicu:kupdobopcijeizmeni
Brisanje računa i uplate vršite klikom na sličicu:kupdobopcijebrisi
Klikom na sličicu štampača:stampac možete otštampati spisak računa ili uplata. Otvoriće se tekst procesor (Word, OpenOffice ili WordPad) sa učitanim fajlom "IzveštajKomitent.rtf", koji možete štampati, snimiti ili poslati e-mailom na već uobičajen način za taj tekst procesor:
izvestajkomitent

Dodatne izveštaje možete dobiti klikom na sličicu štampača iznad spiska komitenata:
stampacizvestaji
Otvoriće se dijalog za izbor izveštaja:
izvestaji

Dospeće računa je izveštaj koji Vam omogućava da vidite koje račune treba platiti u određenom periodu. Klikom na ovu opciju dobićete sledeći dijalog:
izvestajidospeceracuna
Unesite period koji Vas interesuje, a u polju "Sortirano po" izaberite način prikaza, po datumu ili po komitentu. Prvi način (po datumu) sortira sve račune koji dospevaju tog datuma, i prikazuje komitenta i iznos:
izvestajidospeceracunapodatumu

Drugi način (po komitentu) sortira sve račune po komitentu, i prikazuje datum dospeća i iznos:
izvestajidospeceracunapokomitentu

Neplaćeni računi je izveštaj Vam omogućuje da vidite koji računi nisu plaćeni do određenog datuma. Klikom na ovu opciju dobijate sledeći dijalog:
izvestajineplaceniracuni
Unesite datum do kojeg želite pregled, a za objašnjenje polja "Sortirano po" pogledajte izveštaj "Dospeće računa"

Saldo komitenata je izveštaj koji Vam prikazuje saldo svih komitenata u roku i preko roka plaćanja. Klikom na ovu opciju dobijate sledeći dijalog:
izvestajisaldokomitenata
U prvom polju birate da li se period odnosi na datum dokumenta ili rok plaćanja. Klikom na kućicu levo od teksta "Štampaj podatke za kontakt", na izveštaju ćete dobiti ispisane i ove podatke. Ako izaberete sortiranje po nazivu, komitenti će biti poređani po abecednom redu naziva. Ukoliko izaberete sortiranje po saldu, komitenti će biti poređani po opadajućem saldu.

Ukoliko ste registrovani korisnik, a imate pitanja ili primedbe, možete kontaktirati agenciju "Promptus" na telefon 064-136-1110 (8-18 sati, pon-sub) ili na e-mail office@promptus.co.yu