Agencija za izradu kompjuterskih programa
Promptus
Zrenjanin
pun naziv Agencija za izradu kompjuterskih programa "Promptus"
vlasnik Stevica Inđić pr
adresa Dostojevskog 60, 23000 Zrenjanin
e-mail office@promptus.co.rs
telefon 064-136-111-0
tekući račun 325-9500700008856-11
matični broj 55409714
registarski broj 6221532283
šifra delatnosti 72200
PIB 101160519
EPPDV 128396554 - od 01.04.2007. nismo obveznici PDV-a

početna firma download hronosport galerija webshop kontakt
©Agencija PROMPTUS 2006-2012